Strona główna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to istotny element kompleksowego zarządzania należnościami, zwiększa pewność otrzymania należności w terminie. Informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną i konsekwencjach wynikających z opóźnień płatności.


Pieczęć prewencyjna-zastosowanie


W okresie obowiązywania umowy pomiędzy naszą firmą a klientem, ma on możliwość wykorzystać pieczęć prewencyjną na:


• wystawianych przez siebie fakturach,
• wystawianych notach odsetkowych,
• dokumentach stanowiących wezwanie do zapłaty wymaganych wierzytelności,
• dokumentach potwierdzających wierzytelność
• umowach o pożyczkę gotówkową


Pieczęć prewencyjna może być zastosowana w dwojaki sposób, mianowicie jako tradycyjna pieczęć windykacyjna, przystawiana do dokumentów w papierowej formie, bądź jako elektroniczna pieczęć prewencyjna. Dzięki nowoczesnej postaci pieczęci prewencyjnej można umieścić jej wizerunek również na stronie internetowej firmy i w ten sposób informować wszystkich potencjalnych dłużników o trybie postępowania w przypadku zaistnienia opóźnień w zapłacie wierzytelności.


Zadaniem pieczęci jest:

*ostrzeganie o konsekwencjach zalegania z płatnością;
*jest wyraźnym sygnałem, że Twoja firma współpracuje z windykacją
*działa mobilizująco na kontrahentów oraz dyscyplinuje ich do terminowego regulowania     zobowiązań
Pieczęć prewencyjna zaoferowana przez firmę CWP Logan Sp. z o.o została zaprojektowania w taki sposób aby od razu przyciągnąć uwagę czytającego dokument sprzedażowy. Macie więc Państwo pewność, że nie zostanie ona pominięta przez Waszych kontrahentów.


Stosując pieczęć prewencyjną będziecie państwo wyrażać swoją zdecydowaną postawę wobec dochodzenia swoich należności na drodze windykacji prowadzonej przez kompetentną firmę windykacyjną.

Nasi partnerzy: