Strona główna

Odzyskiwanie należności

1. Windykacja polubowna.


Proponujemy Państwu usługę odzyskania długu w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.


Jak działamy?
zgłaszacie Państwo wierzytelność bez opłat wstępnych, podpisujemy umowę,
• przeprowadzamy bezpłatny wywiad gospodarczy, ustalamy sytuację majątkową dłużnika,
• nawiązujemy kontakt pisemny i telefoniczny z dłużnikiem, wzywamy i przekonujemy do uregulowania długu,
• przeprowadzamy negocjacje warunków spłaty w trakcie wizyty osobistej w miejscu pracy lub w domu dłużnika, skłaniamy do zapłaty długu,
• w razie potrzeby wnikliwie poszukujemy dłużnika i jego majątku,
• znamy szereg narzędzi windykacyjnych zgodnych z prawem,
• referujemy wymianę dokumentów na drodze poczty elektronicznej.

Gwarancje:
pracujemy głównie w terenie, a nie za biurkiem, w oparciu o wiedzę i doświadczenie detektywistyczne, prawne, negocjacyjne, psychologiczne i społeczne,
• w sytuacji konfliktu, podejmujemy mediacje, wypracowujemy kompromis i podpisujemy ugodę, układ ratalny,
• jeśli jest wola naszego klienta, staramy się utrzymać relacje biznesowe i nie stracić odbiorcy,
• nadzorujemy ustalone terminy płatności,
• sprawy prowadzone są w ścisłej współpracy z radcami prawnymi,
• na bieżąco informujemy o postępach naszych działań,
wynagrodzenie określamy procentowo, zależy ono tylko od wyników naszej pracy, otrzymujemy je wyłącznie po odzyskaniu pieniędzy, nie ma tu żadnych wstępnych, czy ukrytych kosztów.

Dlaczego my?

Bo jesteśmy skuteczni:
• Prowadzimy niedużą ilość spraw jednocześnie, mamy nad nimi pełną kontrolę, co daje wysoką skuteczność. Do każdej sprawy przypisany jest jeden negocjator wspomagany przez zespół specjalistów.
• Dzięki indywidualnie dopasowanym do każdej sprawy szerokim i konsekwentnym działaniom osiągamy zamierzony cel - spłatę wierzytelności.
Skuteczność CWP Logan Sp. z o.o w odzyskiwaniu wierzytelności nie starszych niż 180 dni przekracza 80%.
• Specjalizujemy się w windykacji starych, trudnych długów i długów pokomorniczych m.in. odnajdujemy "nieistniejący" majątek dłużników.

Koszty windykacji polubownej:


Wysokość wierzytelności Okres przeterminowania wysokość prowizji Należności monitorowane przez CWP Logan
do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni
od 0 do 1000 20% 25% 30% 35% 5%
od 1 001 do 5 000 15% 20% 25% 30% 5%
od 5 001 do 10 000 10% 14% 18% 22% 5%
od 10 001 do 50 000 8% 12% 14% 16% 5%
od 50 001 do 100 000 7% 10% 12% 14% 5%
powyżej 100 000 6% 8% 10% 12% 5%
Opłata wstępna 0 0 0 0 -

• Wartość prowizji w zleceniach zakończonych sukcesem, nie może być mniejsza niż 140 PLN.
• Prowizja naliczana jest na podstawie wartości zlecenia oraz liczby dni przeterminowania, począwszy od daty wymagalności najstarszej faktury.
• Ceny dochodzenia wierzytelności przeterminowanych powyżej 360 dni, ustalane są indywidualnie.


2. Postępowanie sądowe.
• Na początku postępowania dostarczamy dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty.
• W sytuacji braku woli ze strony dłużnika na polubowne uregulowanie należności, proponujemy Państwu dochodzenie roszczeń na drodze sądowej z udziałem pracujących z nami radców prawnych i adwokatów.
• Dbamy o szybki przebieg postępowania sądowego, którego celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego przed przedawnieniem wierzytelności.
• W sytuacji, gdy dłużnik nie stosuje się do wykonania orzeczeń sądu, sprawa przechodzi automatycznie do egzekucji komorniczej.
• To my, a nie nasz klient, jako wyspecjalizowana firma, jesteśmy obciążeni zmaganiami przed sądami.


3. Aktywna egzekucja komornicza.
• Bliska współpraca z komornikami będąca wynikiem długiej z nimi współpracy.
• Uczestniczymy w komorniczych czynnościach terenowych i jesteśmy za nie odpowiedzialni.
• Nadzorujemy egzekucję komorniczą dostarczając informacji o ukrytym majątku dłużnika.
• Kluczem do sukcesu jest tutaj szybkość działania niezwłocznie po otrzymaniu tytułu wykonawczego przez wybranego przez nas komornika oraz obieg informacji.


Nie podejmujcie Państwo teraz ostatecznej decyzji. Weźcie nas, naszą usługę windykacji polubownej na próbę. Przekonajcie się jak działamy, jeśli odzyskamy Wasze pieniądze, podejmiemy stałą współpracę.

Nic Państwo nie ryzykujecie, płacicie tylko za wyniki!

Nasi partnerzy: