Strona główna

Korzyści ze współpracy

Dlaczego niektóre firmy nie mają sproblemów z dłużnikami?


Poniżej prezentujemy nasze rozwiązania biznesowe, które w krótkim okresie do 2-3 miesięcy znacznie ograniczą Państwa problemy z niezapłaconymi należnościami, a w długim okresie praktycznie je zlikwidują.


W imieniu naszych klientów:
• skutecznie dyscyplinujemy kontrahentów do płacenia w terminie dzięki monitoringowi należności,
• odzyskujemy pieniądze naszych klientów poprzez windykację należności, z naciskiem na aktywne, dlatego wymierne działania w terenie,
• przeprowadzamy postępowanie sądowe,
• aktywnie uczestniczymy, nadzorujemy egzekucję komorniczą.


Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Logan jest wyspecjalizowaną, dynamicznie rozwijającą się firmą windykacyjną. Bogate doświadczenie ludzi tworzących firmę, prawników, ekonomistów, zdobyte w trakcie wieloletniej pracy przy odzyskiwaniu należności, w tym szczególnie w windykacji bezpośredniej i negocjacjach w terenie, przynosi wysoką skuteczność naszych działań i pozwala zamykać większość spraw na drodze postępowania polubownego.

Nasi partnerzy: